Skip to content Skip to footer

MỘT SỐ BẢN ÁN LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (LUẬT SƯ TƯ VẤN UY TÍN TẠI HÀ NỘI)

Nhu cầu cần Công ty Luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho Doanh nghiệp ngày càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Quyền sở hữu công nghiệp như: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh bị xâm phạm dẫn đến tranh chấp được Tòa án giải quyết ngày càng nhiều và phổ biến. Sau đây, Công ty Luật TNHH HT Legal VN chúng tôi xin gửi đến quý độc giả bài viết: “Một số bản bản liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp”:

Bản án số 1: Bản án kinh doanh thương mại số 18/2016/KDTM-ST ngày 12/5/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, về việc: tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp.

Trong Bản án số 18/2016/KDTM-ST có nội dung tóm tắt như sau: Công ty CP H khởi kiện Công ty TNHH M, về việc: tranh chấp quyền sở hữu liên quan đến nhãn hiệu “F” (Ngày  06/7/2006, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 7 có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn. Giấy chứng nhận đã được gia hạn đến ngày 02/12/2024). Qua tìm hiểu, Công ty H được biết Công ty TNHH M đã sử dụng nhãn hiệu “F” trong nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch mà công ty H đã đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và được pháp luật bảo hộ, để dán tại cửa kính, đăng trang web và các tờ quảng cáo của Công ty M. Vì vậy, Công ty H khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công ty M:

– Chấm dứt sử dụng nhãn hiệu “F” trong nhóm sản phẩm/dịch vụ: Dịch vụ du lịch.

– Xin lỗi và cải chính công khai về việc sử dụng nhãn hiệu “F” trong nhóm sản phẩm/dịch vụ: Dịch vụ du lịch.

– Tiêu hủy card visite, tờ quảng cáo, bản đồ du lịch, tháo bỏ biển hiệu có sử dụng nhãn hiệu “F” trong nhóm sản phẩm/dịch vụ: Dịch vụ du lịch.

Kết quả: Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty CP H.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1304t1cvn/chi-tiet-ban-an 

Bản án số 2: Bản án kinh doanh thương mại số 110/2023/KDTM-PT ngày 17/10/2023 của Tòa án Nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh, về việc: tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ

Trong bản án số 110/2023/KDTM-PT, có nội dung như sau: N (chủ sở hữu Bằng độc quyền sáng chế số 5529, bảo hộ cho, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt chất Vildagliptin) trình bày: Năm 2015, nguyên đơn phát hiện bị đơn (công ty TNHH Dược phẩm Đ1) đang sản xuất và kinh donah sản phẩm thuốc Vigorito chứa hoạt chất Vildagliptin. Do Bằng độc quyền sáng chế số 5529 đã hết hiệu lực ngày 9/12/2019 (trước khi Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý lần 2 vụ án) nên nguyên đơn thay đổi nội dung khởi kiện “Chấm dứt các hành vi nhập khẩu, sản xuất, khai thác, công dụng, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào hàng và tàng trữ để lưu thông các sản phẩm có hành vi vi phạm bằng độc quyền sáng chế 5529” thành “Tuyên bị đơn có hành vi vi phạm bằng độc quyền sáng chế của nguyên đơn trong thời gia văn bằng còn có hiệu lực (trước ngày 9/12/2019). N khởi kiện yêu cầu:

– Chấm dứt hành vi vi phạm: sử dụng sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Bằng độc quyền sáng chế sô 5529 cho N bảo hộ sáng chế đối với Hợp chất 2-XYANOPYROLIDIN được thể ở vị trí của Nitow” để sản xuất thuốc Vigorito trước ngày 9/12/2019

– Bồi thường thiệt hại về việc sử dụng sáng chế được cấp bằng sáng chế

– Yêu cầu cải chính, xin lỗi công khai

Kết quả: Tòa án phúc thẩm giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2023/KDTM-ST ngày 20/4/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của N

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1365838t1cvn/chi-tiet-ban-an

Bản án số 3: Bản án kinh doanh thương mại số 01/2023/KDTM – ST ngày 08/02/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

Trong bản án số 01/2023/KDTM – ST, có nội dung như sau: công ty cổ phần tập đoàn ĐX khởi kiện công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 đã vi phạm nghiêm trọng việc sử dụng nhãn hiệu “Đồng Xuân” mà công ty DXG đã đăng ký, sử dụng nhãn hiệu để trong cùng lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Vì vậy, công ty cổ phần tập đoàn ĐX khởi kiện yêu cầu:

– Chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp có chứa cụm từ “ĐX”

– Xin lỗi, cải chính công khai ngay khi Bản án, Quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật.

Kết quả: Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐX

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-tranh-chap-quyen-so-huu-tri-tue-so-012023kdtmst-281015 

Bản án số 4: Bản án kinh doanh thương mại số 01/2018/KDTM-ST ngày 29/10/2018 về tranh chấp sở hữu trí tuệ của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên

Trong bản án số 01/2018/KDTM – ST, vụ án có nội dung như sau: Công ty P kiện công ty cổ phần E Việt Nam về việc xâm phạm kiểu dáng công nghiệp xe máy đang được bảo hộ theo Bằng độc quyền KDCN số 20652. Qua tìm hiểu, Nguyên đơn nhận thấy kiểu dáng xe của Bị đơn không khác biệt đáng kể với kiểu dáng “XE MÁY” của nguyên đơn. Do đó, công ty P khởi kiện công ty E yêu cầu:

– Chấm dứt việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp XE MÁY, các nhãn hiệu “P2”, “V”, “P và hình” của Công ty P được bảo hộ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652;

– Bồi thường các khoản chi phí liên quan.

Kết quả: Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta233400t1cvn/chi-tiet-ban-an 

Bản án số 5: Bản án kinh doanh thương mại số 35/2020/KDTM – PT ngày 15/07/2020 về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bản án số 35/2020/KDTM – PT, Công ty MSD (nguyên đơn) kháng cáo bản án sơ thẩm 10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương. Theo đó, công ty MSD (nguyên đơn) được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng ĐQSC số 7037 ngày 05/5/2008, có hiệu lực bảo hộ đến ngày 18/6/2004 và Bằng ĐQSC số 5684 ngày 02/6/2006, có hiệu lực bảo hộ đến ngày 05/7/2022. Quá trình tố tụng, MSD đã căn cứ Kết luận giám định số SC008-14YC/KLGĐ ngày 22/10/2014 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ để cho rằng Công ty ĐVP đã có hành vi xâm phạm các Bằng ĐQSC nêu trên. Tuy nhiên, Công ty ĐVP không đồng ý và cho rằng hoạt chất sử dụng trong dược phẩm (thuốc) Zlatko không nằm trong phạm vi bảo hộ của MSD. Do đó, công ty MSD kháng có yêu cầu:

– Buộc bị đơn (công ty Cổ phần Dược phẩm ĐVP Chấm dứt các hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhập khẩu, sản xuất, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào báo và lưu trữ để lưu thông sản phẩm thuốc Zlatko xâm phạm quyền đối với các Bằng ĐQSC số 7037 và 5684 của MSD;

– Yêu cầu thu hồi trên thị trường và tiêu hủy tất cả các sản phẩm thuốc Zlatko xâm phạm quyền đối với các Bằng ĐQSC số 7037 và số 5684;

– Bồi thường thiệt hại.

Kết quả: Tòa án tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn MSD 

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-tranh-chap-quyen-so-huu-tri-tue-sang-che-giua-phap-nhan-voi-phap-nhan-so-352020kdtmpt-229350

CÔNG TY LUẬT TNHH HT LEGAL VN
Email: [email protected]        Hotline:  0967687086 – 0901614040

Leave a comment

Mạng xã hội
Chúng tôi giải quyết các vấn đề của bạn trong khu vực tư nhân và hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.
 

Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo, vui lòng trao đổi với Luật sư, Chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế. Yêu cầu phải trích dẫn nguồn khi sao chép và chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung các trang được mở ra ở cửa sổ mới.

Liên hệ
 • Trụ sở chính: 207B Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
 • VP1: 37/12 Hẻm 602 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
 • VP2: Số 5 Ngách 252/115 Phố Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
 • Hotline: 09 6768 7086
 • Hotline: 09 0161 4040
 • Email: [email protected]
Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

  Website cùng hệ thống

  © 2024. Copyright HT Legal VN Law Firm

  Ngôn Ngữ »
  All in one